Λίγων θερμίδων γλυκαντικές ουσίες

φυσικές λίγων θερμίδων γλυκαντικές ουσίες, γλυκαντικές ουσίες πρόσθετων ουσιών τροφίμων, υγιείς φυσικές γλυκαντικές ουσίες.